Neuropædagogisk Konsulent- Profilmentor Uddannelse

Neuro- ASK

Neuropædagogisk Konsulent - og Profilmentor uddannelse

V/ Kis Østergaard

Neuropædagogik, Systemisk -  Narrativ tilgang og FEUERSTEIN -  Medieret LæringEt forum for dig - der er vild med analyser

, der ved, at reel  inklusion, udspringer af de professionelles mindset og egne evner tl at lave analyser- og herved kunne

samskabe  viden med barnet/ den unge om egen måde, at  skabe mere brugbare strategier pba af deres egne analyser
Kontakt Kis

tlf                                               6061- 8678

mail                 resurseportalen@gmail.com


Nyhedsbrev.

 www.resurseportalen.dk


tilmelding og betaling www.woe.dk

Vi opstarter i september på Byens Højskole i Odense

Hold 1 -2019 kl. 9.00 - 15.00

Mandag  d. 15 september 

Tirsdag   d.  16 september

Mandag  d.   7. oktober

Tirsdag   d.    8 oktober

Mandag  d .28 oktober

Tirsdag   d. 29. oktober

mandag  d. 11 november

Tirsdag   d. 12 november.


 EKsamens Dato mandag d. 18 november for de deltager, der ønsker certificering.


Hold 2 - 2019 kl. 9.00 -15.00

Tirsdag d. 1. oktober

Onsdag d  2 oktober

Onsdag d. 30. oktober  

Torsdag d. 31 oktober (OBS på uge dagen)

Tirsdag d.  19 november

Onsdag d. 20. november

Tirsdag d. 11 december

Onsdag d. 12. december


Eksamensdato tirsdag d. 17. december  for de deltagere, der ønsker certificeringHoldplan efterår 2019 er på vej med nye undervisere

Kis ØstergaardNeuropædagogisk Konsulent -

Narrativ og Systemisk Psykoterapeut og Familievejleder, Faglig Supervisor MPF.

Indehaver af Resurseportalen.dk og Direktør i WØ.Aps


Kis er i dag pædagogisk - psykoterapeutisk  konsulent og også direktør og ejer af den helt særlig virksomhed WØ.APS. Hun  har arbejdet som lærer, leder og konsulent, på  flere platforme, både med  børn, unge og voksne, der af andre beskrives som mennesker  med særlige udfordringer.

Kis er særlig kendt for sin insisterende tilgang til  den professionelles mindset i fx  arbejdet med inklusion, ledelse,  og inddragelse af pårørende ansvar ind i dette, også.

Kis er kendt for sin helt særlig tilgang til fællesskaber, dybt inspireret af Dr. Judy Silver og Exeter University´s tilgang til mennesket i fællesskabet og mennesket "med sig".  Robusthed, og "at være herre over egen smerte".

Kis blev bekendt med R.Feuerstein tilgang i London,  for 17 år siden, og har været i tæt kontakt med Dr. Judy Silver siden, også for at holde sig opdateret i forhold til "den enkelte i fællesskaber".

Kis er udvikler af Neuro-ASK uddannelsen, der har et helt særligt fokus på konsulentens rolle og position. Kis har et inisterende fokus på, den professionelles medierende tilgange; at få mennesket til at tage ejerskab til egen læring, og egen forståelse ind i fællesskaber.

Det er den  professionelle, der facilitere muligheden for at den enkelte kan bevæge sig i dette. Her i ligger,der et helt særligt fokus på ledelse, hvilket Kis har udviklet en helt unik tilgang til.

Kis har neuropædagogisk udredt, mere end 400 børn, unge og voksne gennem de seneste 17 år, og har derved stor erfaring i arbejdet med socialforvaltninger, jobcentre, VISO,  skoler og daginstitutioner.

Kis arbejder som ledelseskonsulent og supervisor, familiesupervisor, projektkonsulent, og underviser blandt andet i folkeskolen, i PD i Inklusion på videregående uddannelser, med plejefamilier,, på voksenområdet, og faciliterer processer i daginstitutioner.

Kis superviserer ledelsesnetværk, og  underviser på lederkonferencer.

Kis har udviklet kurser og uddannelser for professionelle og deres brugere/borgere.


Kis er certificeret systemisk og narrativ terapeut, samt faglig supervisor for ledelser, på sundhedsområdet, og uddannelsesorganisationer.

Kis har en Pd i ledelse og Pd i Pædagogisk -Psykologisk Intervention, og er i dag også ledelsessupervisor og underviser i det bevidste og personlige lederskab.

Kis har arbejdet  som konsulent i  PPR og i et undervisningssekretariat med skoleudvikling, inklusion og visitation.

Kis superviserer og har terapisessioner:

 • opholdssteder
 • private
 • faglig supervision/erhverv
 • skoler
 • arbejdspladser
 • institutionsudvikling

Kis har arbejdet i PPR og i et Undervisningssekratariat med visitering, udredning, inklusions,  supervision og undervisning.

Kis udarbejder VISO rapporter.

Kis er tidligere  bestyrelsesmedlem i SUF , og for nuværendede næstofrmand i Østfyns Erhvervsråd for 180 private erhvervsdrivende.


læs også www.resurseportalen.dk

Det bliver du dygtig til


 • Fokus på dit mindset som professionel, og viden om, at inklusion begynder hos de professionelle..........
 • Neuropædagogisk viden. Reelt at kunne omsætte dennel i praksis -at være inklusiv skabe ejerskab til egen  læring.
 • Afdækning af selv det mindste potentiale hos den enkelte, metoder  inspireret  af Vygotsky, og, Luria ´s til screenings metoder, og
 • Samskabelse og fokus på  ejerskabsbevidsthed med den enkelte, hvilke potentialer har "jeg", hvilke kompetencer, og hvor har jeg udfordringer ", jeg også må forholde mig til?"


 • Analyse og Strategi, hvordan løser den enkelte udfordringer og problemer, hvordan tager vedkommende læring til sig?
 • Aflæse og få øje på kognitive strategier med video som redskab


 • Medieret Læring,  at tænke om egen tænkning og som praktiker at opøve refleksion over egen praksis


 • Skarphed i formidlerrollen


 • Narrativ og systemisk tilgang til den enkelte, dennes familie og pårørende samt til kolleger.


 • Kendskab til neuroaffektiv adfærd og hvilken betydning den har for læring i insitutionen, skolen og i arbejdslivet.(tilknytning og diagnoser)


 • Refleksionsplanen/Tavlen- patenteret materiale,, til arbejdet med målstyret læring og Zonen for nærmeste udvikling, samt reel elev og borger, medarbejder inddragelse; "min plan - mit liv"


 • Skriftlighed, udarbejde anvendelige rapporter, hvor den enkeltes stemme også er herskende fremgår; mit liv- min plan!

 

 • Videoanalyse; som et redskab til

      -At se på din interaktion med den enkelte

     - Lave analyser, hypoteser

     -At få den enkelte til at få øje på egne                                                stratergier og styrke sider, og tage ejerskab til disse nye opdagelseHvem er konsulentuddannelsen for?


Uddannelsen er for virksomheder, der vil imødegå det rummelige arbejdsmarked, for lærere, pædagogiske personale socialrådgivere og sagsbehandlere fra jobcentre med minimum 3 års praksiserfaring, og adgang til elever eller borgere.

Ledere er mere end velkomne.


- Alle skal have adgang til at  teste elever eller borgere , hpå konsulent uddannelsen med eksamen.


Kvalitetssikring af uddannelsen


 • Du  får et certificat, såfremt du fremlægger en hel Neuro-ASK  rapport på det sidste modul, har deltaget i undervisningen,  og går til eksamen.
 • Du får et kursusbevis, såfremt du fremlægger en rapport, der kan godkendes.
 • Du får et dokument på deltagelse, såfremt du ikke afleverer en rapport, og ikke går til eksamen.


TLF ; 6061 8678

Mail ; resurseportalen@gmail.com


Mini Neuro-ASK 4 dage for supervisor /profilmentorRing for pris og mulighed for at lave uddannelsen hos jer.

Konsulent  -   Supervisor

 • Neuro-ASK konsulentuddannelsen tager du i Nyborg over 8 hele dage 4 x 2 dage. Du bliver tilbudt supervision efterfølgende.
 • Du får praksis relevant undervisning, der knytter an til viden om hjernen og dens mest optimale måde at fungere på.
 • Vi bevæger os i systemisk teori og narrativ tilgang. 
 • Tilknytningsteorien bliver du introduceret for, for at forstå hvilke udfordringer,, der også kan være til stede under ny- indlæring.
 • Diagnoser holder vi ikke foran os, men forsøger at se på, hvordan den enkelte altid har mulighed for at udvikle sig i forhold til sig selv, og dermed få en bedre forståelse af sig selv i fællesskaber.

Vi skal også arbejde med dig og din rolle, og nye position som konsulent. Hvordan er det at skulle formidle kvalitativt til,andre,bådemundtligt og skriftligt, og hvordan er det at skulle inddrage den enkelte i forståelse af egen måde at lære bedst på ; selfefficasy.

 • Du skal arbejde med video, som et vigtigt redskab både for dig som konsulent, Profilmentor, og som samtaleredskab med den du tester.


Supervisoren- Profilmentoren mestrer:

 • at arbejde ud fra teorien om Medieret Læring;  at facilitere at få den enkelte til at tænke om egen tænkning.
 • at  facilitere praktikere til at opøve refleksion over egen praksis


 • at få skarphed i supervisorpositionen: at lytte med et skarpt øre og stille de forandringsfyldte spørgsmål


 • at have en narrativ og systemisk tilgang til den enkelte, dennes familie og pårørende samt til kolleger.


 • at vide at kendskab til neuroaffektiv adfærd og hvilken betydning den har for læring i institutionen, uddannelse -og i arbejdslivet.(tilknytning og diagnoser)
 • at supervisere enkelt personer og grupper, arbejdspladser.
 • at arbejde med, og videreformidle coaching øvelser.
 • at vide og erkende, at den dygtig supervisor, har selv været der, og erkender(anerkender) sine veje.


Hvem er supervisoruddannelsen for?


Dig, der vil arbejde med eller lede mennesker .Dig , der ved, at inklusion begynder hos den professionelle.

Dig, der ikke bare vil på kursus, men ved at praksisdeltagelse "gør mester".


Certificering; du får bevis for deltagelse og såfremt du vælger at aflevere en rapport og et videoklip med en supervision, vil det fremgå, at du er examineret Neuro-Ask - Supervisor/ProfilmentorTilmeld dig mit nyhedsbrev på

www.resurseportalen.dk

tilmelding og betaling

www.woe.dkwww.Resurseportalen.dk


Stedet hvor bevidste og udviklingsorienterede rådgivere, lærere og pædagoger mødes

 •  supervision
 • undervisning
 • vejledning
 •  terapi
 •  par og familieterapi