Kontakt -pris og uddannelsesindhold

Neuro- ASK

Neuropædagogisk Konsulent - og Profilmentor uddannelse

V/ Kis Østergaard

Neuropædagogik, Systemisk -  Narrativ tilgang og FEUERSTEIN -  Medieret LæringEt forum for dig - der er vild med analyser

, der ved, at reel  inklusion, udspringer af de professionelles mindset og egne evner tl at lave analyser- og herved kunne

samskabe  viden med barnet/ den unge om egen måde, at  skabe mere brugbare strategier pba af deres egne analyser
Kontakt Kis

tlf                                               6061- 8678

mail                 resurseportalen@gmail.com


Nyhedsbrev.

 www.resurseportalen.dk


tilmelding og betaling www.woe.dk

Vi opstarter i september på Byens Højskole i Odense

Hold 1 -2019 kl. 9.00 - 15.00

Mandag  d. 15 september 

Tirsdag   d.  16 september

Mandag  d.   7. oktober

Tirsdag   d.    8 oktober

Mandag  d .28 oktober

Tirsdag   d. 29. oktober

mandag  d. 11 november

Tirsdag   d. 12 november.


 EKsamens Dato mandag d. 18 november for de deltager, der ønsker certificering.


Hold 2 - 2019 kl. 9.00 -15.00

Tirsdag d. 1. oktober

Onsdag d  2 oktober

Onsdag d. 30. oktober  

Torsdag d. 31 oktober (OBS på uge dagen)

Tirsdag d.  19 november

Onsdag d. 20. november

Tirsdag d. 11 december

Onsdag d. 12. december


Eksamensdato tirsdag d. 17. december  for de deltagere, der ønsker certificeringHoldplan efterår 2019 er på vej med nye undervisere


Konsulentuddannelsens tidsforbrug og pris


Neuro-ASK konsulentuddannelsen tager du i Nyborg over 8 hele dage; 4 x 2 dage.

Du bliver tilbudt supervision efterfølgende.


Uddannelserns opbygning og tidsforbrug:

Undervisning 4 x 2dage (9.15 -15.15 incl frokostpause og incl eksamensdag)                                                       48 timer

Litteraturlæsning ca. 410 sider inklusiv kompendie                                                                                                   10  timer

Screening/intervention af/med elev/borger mellem undervisningsgange                                                                  6 timer

Udarbejdelse af rapport og supervision forberedelse til eksamen                                                                           15 timer

                                                                                                                                i alt    79 timer         


Hvad får du, og hvad skal du bidrage med?                                                                                                  

Du får adgang til et kompendie på 60 sider, som du kan støtte dig til i din pædagogiske praksis. Dertil kommer slides og opgavesættet, som du får gratis adgang til under uddannelsen*, og som du kan støtte dig yderligere til.

Du skal læse ca. 410 sider anbefalet og supplerende litteratur inkl. kompendiet. Arbejdsmængden mellem undervisningsgangene vurderes til ca. 31 timer incl. udarbejdelse af rapport til eksamen, og supervision undervejs.


Eksamen er med ekstern censor. På 2 delmoduler undervises du af eksterne professionelle indenfor MLE, diagnose spektreret, terapi og supervsiorfeltet,  og inviteres til foredrag til fordelagtig pris. Kis Østergaard er altid tl stede og garanterer kvaliteten.

Uddannelsen er endnu ikke ECTS akkrediteret, men søger. Husk ETCS point siger noget om arbejdsmængden og ikke indholdet af en uddannelse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris - for dig

Inklusiv, supervision 2 gange,  forplejning og adgang* til materiale platform i 3 mdr", certificering  af professionel ekstern censor                                                                                                                                                                                                                                    14.500,00 kr   incl. moms


Uddannelsen oprettes med max 15 deltagere( to undervisere) og minimum 8 deltagere

Du er optaget, når du har indbetalt det udmeldte depositum og

inden da har modtaget vilkår og betingelser.Vil du vide mere så kontakt mig resurseportalen@gmail.com eller

på telefon 60618678 tilmeld og betal på www.woe.dk  • Vil du kunne udarbejde Neuro-ASK resurseprofiler på unge og voksne, og samskabe nye muligheder for den enkelte?
  • Vil du tilknyttes WØ som konsulent?
  • WØ er en virksomhed på fokus på bæredygtighed og registreret som  social økonomisk (find os i Erhvervsstryelsen)

Uddannelsen i samarbejde med WØ.aps,Tilmeld dig mit nyhedsbrev på

www.resurseportalen.dkwww.Resurseportalen.dk


Stedet hvor bevidste og udviklingsorienterede rådgivere, lærere og pædagoger mødes

  •  supervision
  • undervisning
  • vejledning
  •  terapi
  •  par og familieterapi