Kontakt -pris og uddannelsesindhold

Neuro- ASK

Neuropædagogisk Konsulent - og Profilmentor uddannelse

V/ Kis Østergaard

Neuropædagogik, Systemisk - Narrativ tilgang og FEUERSTEIN - Medieret Læring

 

 

Et forum for dig - der er vild med analyser

, der ved, at reel inklusion, udspringer af de professionelles mindset og egne evner tl at lave analyser- og herved kunne

samskabe viden med barnet/ den unge om egen måde, at skabe mere brugbare strategier pba af deres egne analyser

 

 

 

Kontakt Kis

tlf 6061- 8678

mail resurseportalen@gmail.com

 

Nyhedsbrev.

www.resurseportalen.dk

 

tilmelding og betaling www.woe.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulentuddannelsens tidsforbrug og pris

 

Neuro-ASK konsulentuddannelsen tager du i Nyborg over 8 hele dage; 4 x 2 dage.

Du bliver tilbudt supervision efterfølgende.

 

Uddannelserns opbygning og tidsforbrug:

Undervisning 4 x 2dage (9.15 -15.15 incl frokostpause og incl eksamensdag) 48 timer

Litteraturlæsning ca. 410 sider inklusiv kompendie 10 timer

Screening/intervention af/med elev/borger mellem undervisningsgange 6 timer

Udarbejdelse af rapport og supervision forberedelse til eksamen 15 timer

i alt 79 timer

 

Hvad får du, og hvad skal du bidrage med?

Du får adgang til et kompendie på 60 sider, som du kan støtte dig til i din pædagogiske praksis. Dertil kommer slides og opgavesættet, som du får gratis adgang til under uddannelsen*, og som du kan støtte dig yderligere til.

Du skal læse ca. 410 sider anbefalet og supplerende litteratur inkl. kompendiet. Arbejdsmængden mellem undervisningsgangene vurderes til ca. 31 timer incl. udarbejdelse af rapport til eksamen, og supervision undervejs.

 

Eksamen er med ekstern censor. På 2 delmoduler undervises du af eksterne professionelle indenfor MLE, diagnose spektreret, terapi og supervsiorfeltet, og inviteres til foredrag til fordelagtig pris. Kis Østergaard er altid tl stede og garanterer kvaliteten.

Uddannelsen er endnu ikke ECTS akkrediteret, men søger. Husk ETCS point siger noget om arbejdsmængden og ikke indholdet af en uddannelse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris - for dig

Inklusiv, supervision 2 gange, forplejning og adgang* til materiale platform i 3 mdr", certificering af professionel ekstern censor 14.500,00 kr incl. moms

 

Uddannelsen oprettes med max 15 deltagere( to undervisere) og minimum 8 deltagere

Du er optaget, når du har indbetalt det udmeldte depositum og

inden da har modtaget vilkår og betingelser.

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere så kontakt mig resurseportalen@gmail.com eller

på telefon 60618678 tilmeld og betal på www.woe.dk

 

 

  • Vil du kunne udarbejde Neuro-ASK resurseprofiler på unge og voksne, og samskabe nye muligheder for den enkelte?
  • Vil du tilknyttes WØ som konsulent?
  • WØ er en virksomhed på fokus på bæredygtighed og registreret som social økonomisk (find os i Erhvervsstryelsen)

 

 

 

 

Uddannelsen i samarbejde med WØ.aps,

 

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev på

www.resurseportalen.dk

 

 

 

 

 

 

 

www.Resurseportalen.dk

 

Stedet hvor bevidste og udviklingsorienterede rådgivere, lærere og pædagoger mødes

  • supervision
  • undervisning
  • vejledning
  • terapi
  • par og familieterapi